SDH Bílý Újezd


Historie sboru

Od doby, kdy naši předchůdci zakládali v Bílém Újezdě hasičský sbor, uplynulo mnoho let. Druhá polovina 19. století byla dobou velkých změn, vynálezů, rozvoje průmyslu i společnosti. Do toho období zapadá i vznik hasičských spolků. Bílý Újezd nezůstal pozadu a z rozhodnutí obecní rady se 16. října 1884 konala ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů v Bílém Újezdě.

Sbor se zúčastnil mnoha záchranných akcí při požárech v celém okolí a činně se vždy podílel na kulturních činnostech v obci spolu s ostatními organizacemi.
Od svého založení do 20. června 1909 pracoval sbor při čtyřech požárech v Bílém Újezdě, při dvou požárech v Roudném a zúčastnil se záchranných akcí při více než třiceti požárech v okolí.
Až do roku 1909 měl v majetku 1 čtyřkolovou stříkačku, jednu malou stříkačku z roku 1867, osobní výzbroj pro 24 mužů a tři žebříky.
Dne 28. června 1909 se vzdal velitelství a členství ve sboru František Michl po dvacetipětiletém působení. Na jeho místo byl zvolen Alois Kroupa, který byl velitelem 15 let až do roku 1923. Starostou sboru byl Jan Kačírek z čp. 4, velitelem na místo Aloise Kroupy byl zvolen František Dolek z čp. 32, jednatelem Václav Pilc z čp. 7. V roce 1949 se vzdal velitelství František Dolek a 27.dubna1949 byl zvolen velitelem Josef Duzbaba z čp. 43. Za něho v roce 1953 dostal sbor novou motorovou stříkačku PS 8.

V roce 1955 byl místní sbor pořadatelem prvního kola celostátní soutěže. Účast osmi okolních obcí. Místní skončili na 6. místě. Naše družstvo se zúčastnilo i druhého kola, kde obsadilo 5. místo.

V roce 1957 se místní družstvo zúčastnilo soutěže v Mastech a obsadili 2. místo.
V Deštném v Orlických horách na okresním kole 5. místo.

V roce 1958 místní hasiči přispěli darem 1500 Kč na traktor pro JZD.

V roce 1963 byl místní sbor u dvou požárů. V Ještěticích u pana Hvězdy a u výjezdu vznícení asfaltu.

V roce 1965 se konala Akce Z - přístavba sálu a jeviště v hostinci U Sekyrky. Členové místního sboru slíbili, že odpracují nejméně 500 hodin.
Zmínka o koupi nového hasičského auta z Rychnova nad Kněžnou.

V roce 1967 se pořádaly oslavy 100 let od zakoupení ruční stříkačky pro Bílý Újezd.

V roce 1969 byl zakoupen nový čerpací stroj PS 12 v hodnotě 27 400 Kč.
Člen Alois Kroupa byl odměněn čestným odznakem: Vzorný Požárník.
Zakoupení krátkovlnných vysílaček v hodnotě 600 Kč.
Soutěž v Bartošovicích - obsadili 2. místo.
Na místní prodejně odpracováno 1290 hodin.
Noví členové: Rýdl Jiří, Duzbaba Josef ml., Pilc Jaroslav ml.

V roce 1970 byl stav členů: 44 z toho 4 na vojně.
Účast v prvním kole soutěže mužů v Bartošovicích 3. místo z 18 družstev.
Soutěž o nejlepší požární družstvo obvodu Dobruška obsadili 5. místo. Zúčastnili se: Nič Miloslav, Ehl Josef, Arnošt Josef a M., Rýdl Jiří, Kroupa Josef, Halámka Jan, Moravec M., Jarkovský Josef.

V roce 1974 zemřel dlouholetý člen ZO Duzbaba Ladislav.
Účast na prvním kole soutěže v Hrošce, kde vyhráli a postoupili do druhého kola v Častolovicích. Druhého kola se nezúčastnili z důvodu velké zaneprázdněnosti členů družstva a jela místo nás ZO Lhota.

V roce 1976 se konal pohřeb Ehla Jaroslava a Arnošta Josefa.
Místní sbor byl přidělen k okrsku Solnice. Ve výboru okrsku je zastupoval Kunc Josef.
Odpracováno v Akci Z 30 hodin na hřišti u školy.
Účast na soutěži v rámci okrsku, umístění na 3. místě.

V roce 1978 uspořádali okrskovou soutěž na louce pod kravínem, umístili se na 2. místě.

V roce 1979 měl sbor 42 členů.
Úmrtí Dolka Františka dřívějšího velitele.
Soutěž požárních družstev okrsku č.7 v Mastech, naše družstvo obsadilo 8. místo z 10 družstev.

V roce 1982 se konala soutěž v požárním útoku v Solnici, naše družstvo obsadilo 5. místo.
Čestné uznání obdrželi: Pilc Jaroslav, Rýdl Jiří, Ehl Josef.
Dne 1. srpna požár na poli JZD Dobré středisko Brocná. Požár vznikl od cizího předmětu v řezačce. Ohořel asi 1 ha pšenice a poškozená řezačka. Celková škoda 40 000 Kč. Poplach vyhlásil Novotný. Hašení se zúčastnil: Kunc Josef, Řezníček Jaroslav, Kroupa, Rýdl Jaroslav, Jarkovský st. a Ježek František.

V roce 1984 se konala soutěž v Hrošce. Naše družstvo obsadilo 6. místo.
Hanuš Josef čp. 1 končí jako preventista nový je Štěpán Josef ml.

V roce 1986 se stal novým strojníkem Kroupa Josef.
Soutěž požárních družstev se konala v Brocné. Pro soutěž byla vybrána naše stříkačka. Naši obsadili 7. místo.
Založeno družstvo dětí pod vedením Kunce J., Kroupy J., Jarkovského J.
Mladí hasiči obsadili v Plamenu 13. a 21. místo ze 40 družstev.
Zemřel dlouholetý člen a funkcionář Nič František.

V roce 1987 se konala soutěž Plamen ve Slatině nad Zdobnicí 4. místo v okrese 13. místo.

V roce 1990 se konala soutěž ve Skuhrově nad Bělou, místní sbor obsadil 12. místo.
Přidělení hasičského vozidla ROBUR.
Opět mladí žáci pod vedením Pavla Kroupy.

V roce 1992 čítala základna 55 členů z toho 4 ženy.
Plamen okresní kolo obsadili 16. místo.
Mladí hasiči v soutěži o putovní pohár Opočna obsadili 5. místo.
Dorostenci Miloš a Roman Štěpánovi v soutěži jednotlivců obsadili 1. a 2. místo.
Zemřel dlouholetý člen Kroupa Alois.

V roce 1994 se novým velitelem stal Kroupa Pavel. Pokladník nezvolen.
Nová vrata u hasičárny.
Soutěž v Trnově Velká cena Čech, Moravy a Slezka 26. místo ze 40 družstev.
Okrsková soutěž v Dobrém 11. místo.
Okresní kolo v Pohoří 14. místo.

V roce 1995 čítala základna 52 členů.
Zúčastněno 8 závodů na rychnovsku a celkově místní sbor na 15. místě ze 27 družstev.
Zajišťování soutěže Plamen na chatě Šesterák asi 300 lidí.

V roce 1996 se uspořádala soutěž o putovní pohár starosty obce Bílého Újezda, účast 9 družstev, domácí na 7. místě.

V roce 1997 zajistili soutěž o putovní pohár starosty obce, zúčastnilo se 25 družstev.
Obecní úřad zakoupil materiál pro hasiče v hodnotě 20 000 Kč.
Naše družstvo v celkovém pořadí v rychnovském poháru na 11. místě z 30 družstev.

Velká povodeň v obci dne 22. - 23. července 1998.
Uspořádaná soutěž o pohár přednosti okresu a starosty obce Bílý Újezd.
Soutěžní družstvo se zúčastnilo 15 soutěží.
Obecním úřadem zakoupen hasičský vůz AVIA Furgon za 80 000 Kč. ROBUR zavezen do Roudnice za 1 500 Kč.

V roce 1999 vybojovali v rychnovském poháru 14. místo z 56 družstev.
OÚ zakoupen nový motor do stříkačky o objemu 1 500. Motor byl zakoupen za 15 250 Kč. Díky novému motoru se naše soutěžní družstvo dostalo na soutěžích s časem pod 29 vteřin.

Rok 2000
Rychlý Petr / starosta Zima Radek / jednatel Kroupa Pavel / velitel Tomáš Jan ml. a st. / člen výboru Smutný David / referent mládeže Kunc Josef a Hanuš Josef / revizor Štěpán Josef / preventista Pilc Milan / hospodář

Rok 2001 - 2003
        Poprvé jsme se sešly ve středu 19. června 2001 v tomto složení: Lenka Zahradníková, Monika Zahradníková, Jitka Schejbalová, Iva Hovorková, Tereza Sejkorová, Věra Králová a Petra Valášková. Rozdělily jsme si funkce, každá z nás se seznámila se svým nářadím a potom jsme se pokusily o náš první útok. Ale moc se to tomu nepodobalo.
        Na první závod jsme nemusely čekat příliš dlouho. Už v sobotu jsme si vyzkoušely útok na ostro v Opočně. Skončily jsme sice až na 6. místě, ale pro nás bylo úspěchem už jenom to, že jsme útok dokončily. Každé z nás se to velmi zalíbilo a tak na další závod jsme jely už příští sobotu do Přívratu na noční závody. Když nám potom Pavel Kroupa oznámil, že za měsíc jsou další noční závody v Tutlekách, ani jedna z nás neváhala a jednohlasně jsme řekly, že jedeme.
        Poprvé jsme vyhrály závod v Čermné nad Orlicí 10. srpna. Měly jsme z toho takovou radost, že jsme se cestou domů stavily u starostky, abychom se s ní mohly rozdělit o radost z našeho prvního vítězství. Škoda, že se nám takhle nevedlo v Podorlické lize. V ní jsme měly totiž smůlu. Pokaždé se nám něco nepovedlo a tak jsme pravidelně obsazovaly 5. a 6. místa.
        Po posledním závodě ligy, který se konal v Čeperce, jsme ale nepřestaly trénovat, protože nás čekaly ještě tři závody. První byl v Českém Krumlově, kde běhají i ženy na tři béčka.
        Na to, že jsme se daly dohromady teprve v červnu, jsme tu předvedly docela slušný výkon. Další závod neměl nic společného s těmi, na které jsme byly do této doby zvyklé. Byl to totiž závod “požární všestrannosti” dorostu v Bystrém v Orlických horách. Tento závod tvoří první část okresního kola dorostu, který se koná v květnu a soupeří se zde o postup do krajského kola, kde se setkají nejlepší družstva z Královéhradeckého kraje. Z dorostenek jsme tu byly bohužel jediné družstvo, protože Kvasiny se nedostavily, a tak jsme neměly s kým porovnat své síly. Poslední závod naší první sezóny se konal v Širokém Dole.
        Abychom nevyšly moc ze cviku, trénovaly jsme i přes zimu. Dvakrát do měsíce jsme se scházely v tělocvičně místní základní školy a pilně jsme trénovaly na okresní kolo a také jsme pomáhaly s organizací některých akcí, které se zde konaly. Byl to například hasičský ples, dětský karneval a hokejový turnaj.
        V březnu k nám přišla nová členka Kateřina Rolečková a i když nikdy neběhala za hasiče, tak jsme musely přiznat, že jí to jde výborně. Někdy i lépe než některým z nás.
        Jakmile to počasí dovolilo, tak jsme se přesunuly z tělocvičny na hřiště a začaly pilovat útok.
        Ale při prvním závodě Podorlické ligy v Houdkovicích to nebylo moc znát. Další závod byl už za týden. Na poslední chvíli nám Jitka Schejbalová oznámila, že nemůže jet, a tak ji Katka musela zastoupit. Na to, aby se naučila mašinu, měla pouze jeden trénink. Při závodě se jí to moc nepovedlo, ale každé začátky jsou těžké, což víme z vlastní zkušenosti.
        Nezadržitelně rychle se přiblížilo okresní kolo. Konečně se mělo ukázat, jestli jsme pilně trénovaly. Po podzimním závodě všestrannosti jsme měly náskok jednoho bodu. První byly testy, které jsme se poctivě každá z nás doma učila. A také to přineslo své ovoce. Nikdo z nás neudělal chybu. Ale dorostenky z Kvasin také ne. Následovaly štafety a jednotlivci, kde jsme na holky z Kvasin neměly a tak se ujaly tentokrát vedení ony. Poslední byl útok, kde jsme si hodně věřily. A také právem. Kvasinám se při obou pokusech nepodařilo nabrat a tak byl stav nerozhodně. V tomto případě rozhoduje o vítězi lepší čas při útoku, který jsme měly my. A tak nás za necelý měsíc čekalo krajské kolo.
        Další týden jsme se rozhodly, že pojedeme na okrskovou soutěž do Brocné, kde jsme se jak se patří vyblbly a na chvíli se odreagovaly od příprav na krajské kolo, do kterého zbývaly už jenom tři týdny. Ale nejdříve nás čekal ještě závod v Dobrém. Krajské kolo se konalo v Dobrušce na stadiónu. A jako na okresním kole byly nejdříve testy, potom jednotlivci, dále štafety a nakonec útok. I když jsme v celkovém hodnocení skončily poslední, my osobně jsme byly se svými výkony spokojené. V útoku nás porazilo jenom jedno družstvo a to jen o tři desetiny sekundy a v jednotlivcích někteří z nás překonaly jak očekávání Pavla Kroupy tak i svoje.
        Po dvou týdenní přestávce jsme vyrazily opět na další závody a to do Dubence. Přijely jsme tam na poslední chvíli a tak se dá říct, že jsme rovnou z auta vyběhly na dráhu a zaběhly nejlepší čas, ale bohužel nás diskvalifikovali za řemínky u přileb. Ale nebyly jsme jediné, kdo takhle dopadl.
        První ze tří nočních závodů se konaly tady u nás v Újezdě. Moc družstev nepřijelo, ale nám to nevadilo. Aspoň si každý v klidu zazávodil. Další byly hned za týden v Tutlekách, kde jsme skončily jako minulý rok a to na čtvrtém místě. Za týden jsme nikam na závody nejely, ale pořádal se tady na hřišti fotbalový turnaj, kde jsme samozřejmě nemohli chybět. Poslední z nočních závodů se konaly hned další týden v Čeperce. A opět jsme skončily těsně pod medailemi.
        Poslední dva víkendy v srpnu byly velice namáhavé. Nejdříve jsme jely do Lukavce u Hořic, kde jsme vybojovaly první místo, a odtud jsme se přemístily do pár kilometrů vzdálené Bašnice, kde jsme to oslavily a přespaly tu do druhého dne, protože se tu konal závod Podorlické ligy. V tom jsme bohužel moc dobrý výkon nepodaly, protože jsme nebyly ve svém složení. Chyběl nám levý proud, který jsme si půjčily od Častolovic. Jí se bohužel nepodařilo nastříkat včas. Druhý víkend vypadal podobně. V sobotu jsme jely do Malšovy Lhoty, kde jsme vyhrály, ale v neděli v Trnově se nám to opět nepodařilo. Shodly jsme se na tom, že nám jdou lépe pohárovky než závody Podorlické ligy.
        V září jsme odjely zbylé závody ligy a také jsme si zajely do Pšánek, kde jsme skončily na třetím místě a stáhly jsme náš osobní rekord na 28 sekund. A i tentokrát jsme si zajely do Českého Krumlova, kde nás nemile překvapila Věra, která nám oznámila, že s námi končí a jde běhat za Kvasiny.
        Opět je tu také závod “požární všestrannosti”, který se tentokrát koná v Rokytnici v Orlických horách na pevnosti Hanička. Nyní už Kvasiny nic nenechají náhodě a tak přijely také a s nimi i Věra. Nám se to nyní nepovedlo, protože nejlepší běžkyně bohužel nemohly přijet. Musíme se tedy snažit v květnu.
        Sezónu jsme zakončily jako minulý rok závodem v Širokém Dole. Po tomto závodě jsme si daly chvíli pauzu, v které jsme připravily dětský karneval, plánovaly průběh oslav 120. výročí a také noční soutěže, kterou tento rok opět chystáme. Když se počasí zlepšilo, začaly jsme trénovat na okresní kolo a také na Podorlickou ligu.
        Tímto chceme poděkovat všem lidem, kteří nás podporují a věří nám, všem sponzorům, také našim rodinám, které nám umožní věnovat se tomuto sportu naplno, a také nesmíme zapomenout na paní starostku, která dělá vše proto, abychom měly dobré zázemí na trénování. Mnohokrát Vám za vše děkujeme. Jestli jsme na někoho zapomněly, tak se omlouváme.